جدیدترین داروهای تولید داخل
معرفي دارو : کپسول جين سين ( Ginsin Herbal Capsule ).
شکل داروئي : کپسول.

موارد مصرف : براي تقويت قوای جسمی و فکری، رفع خستگی و کمک به تمرکز حواس، کاهش دوران نقاهت.

اجزاء فرآورده : هرکپسول محتوی 250 ميليگرم پودر ريزوم جين سينگ است.

مواد موثــره : مـواد موثره جين سينگ که از نظر بيولوژی فعال مي باشد، کمپلکس ســـاپونين های تری ترپنی بنام جين سينوزيد ها مي باشد. مقدار جين سنوزيدهای موجود در هر کپسول Rg1 ،Rc ،Rd ،Rb2 ،Rb1 ،Rbr به ميزان 2- 3% است. حداقل 13 نوع جين سينوزيد از جين سينگ جدا شده و تعيين هويت گرديده است. جين سينوزيدها عملا از نظر نوع قند با يکديگر متفاوت هستند.
ساير مواد متشکله عبارتند از : پاناسن Panacene، بتاسيتوسترول، مشتقات پولی استيلن و پان گزينول Panxinol، پولی ساکاريدهای باوزن مولکولی کم، ويتامين ها ( سری B )، مواد مغذی و فلاونوئيد های مختلف.


آثار فارماکولوژی : از سال 1950 تحقيقات زيادی درتمام جهان برروی گياه جين سينگ انجام گرفته است. شواهد مستند نشان می دهد که گياه جين سينگ دارای آثار متعدد فارماکولوژيکی ازجمله داراي اثر ضد خستگی ( تقويت کننده قوای جسمی و فکری ) مي باشد‌. مطالعات آزمايشگاهی نشان داده اند که بسياری از اثرات ضد خستگی جين سينگ مربوط به اثر محرک جين سينگ روی سيستم اعـصاب مرکزی اســـت. جين سينگ ( Ginseng ) از يک لغت يونانی بمعنی درمان کننده تمام بيماريها ( pan akos ) گرفته شده است. آثار درمانی آن حتی از دوهزار سال پيش ثبت شده است.

جين سينگ مانند کافئين و امفتامين انرژی زا نيست بلکه جهت رفع نقاهت و يک عامل پيشگيری کننده برای ايجاد مقاومت و کاهش حساسيت پذيری نسبت به بيماريها است، به سلامت بدن کمک کرده و طول عمر را زياد می کند. بطور کلي اثر آن روی تمام اجزاء بدن ظاهر شده و مربوط به عضو خاصی نمی باشد. نشان داده شده است که جين سينوزيد های جدا شده از لحاظ آثار فارماکولوژيکی ممکن است در تضاد با يکديگر باشند.

برای مثال دو ترکيب جين سينوزيد عمده Rb1 و Rg1 به ترتيب موجب تضعيف و تحريک سيستم اعصــاب مرکزی ميشوند. اين تضاد در اثر تعديل کننده اين گياه نقش بسزائی داشته و فعاليتهاي بدن را در تعادل نگه ميدارد. آثار فارماکولوژيک جين سينگ متعدد و پيچيده هستند که تنها مربوط به جين سنوزيدها نبوده بلکه به ترکيبات ديگر مانند پانا سن ( پپتيدو گليکان ) و يک پپتيد با خواص انسولين که موجب هيپو گليمسی ميشود، اسيد وانيليک و ساليسيلات ها نيز بستگي دارد که دارای خواص آنتی اکسيدان و آثار ضد خستگی در حيوانات می باشند.

کميسيون E گزارش نموده است که جين سينگ مقاومت جوندگان را در مقابل مدل هاي مختلف ايجاد استرس مانند آزمايش ايجاد استرس ناشی از بی حرکتی و ايجاد سرما افزايش می دهد. گزارش شده است که جين سينگ دارای اثر هورمون مانند و کاهش دهنده کلسترول و تشديد کننده اتساع عروق بوده و دارای اثر ضد اظطراب و ضد افسردگی است.

بسياری از تجارب روی حيوانات آزمايشگاهی نشان دهنده قدرت عصاره جين سينگ و جين سينوزيدها در بالا بردن يادگيری و حافظه و فعاليت جسمی است. همچنين مواد موثره مجموعا موجب افزايش مقاومت در مقابل عفونت ميشوند. آثار ضد اکــسيدان و ضد خستگی، افزايش دهنده انرژی متابوليسم و کاهش دهنده ميزان کلسترول تام وتری گليسيريدها همراه باافزايش سطح HDL درپلاسما ميشود. يک مطالعه جديد در دانشگاه Yale پيشنهاد نموده است که اثر اتساعی جين سينگ روی عروق مربوط به سنتز اکسيد نيتريک است. در همين راستا آزمايشات نشان داده اند که متابوليت های حاصل از خستگی مانند لاکتيک واسيدهای چرب کاهش می يابد و اين نشان دهنده اثر بيوشيميائی آن در بدن است.

جين سينگ اکسيده شدن اسيدهای چرب را در حين فعاليت جسمی طولانی تشديد نموده و بدين وسيله ذخاير گليکوژن عضلات را افزايش می دهد. افزون بر اين نشان داده شده است که جين سينگ فعاليـت حرکتی را نيز افزايش می دهد. همچنين روی محور هيپوتالاموس هيپوفيز و غدد فوق کليوی اثر ميگذارد. اين آثار توجيه کننده اثر ضد خستگی جين سينگ هستند.

جين سينگ همچنين دارای خاصيت ضد افسردگی است که شبيه اثر ايمي پرامين می باشد. همچنين نشان داده شده است که ساپونين های جين سينگ بطور قابل ملاحظه ای ACTH و کورتيکوستروئيدهای پلاسما را افزايش می دهد.

از آنجائيکه اين اثر توسط دگزامتازون مهــار ميشود ( با اثر بر روی هيپوفيز و هيپوتالاموس ترشح ACTH را مهار می کند )، ميـتوان نتيجه گـرفت که جين سينوزيدها بطور عمده ای روی هيپوتالاموس يا هيپوفيز اثر کرده و ترشح ACTH در ابتدا غلظت cAMP را در غدد فوق کليوی افزايش داده وسپس سنتز کورتيکورستروئيد را تشديد می کند. بطور کلی ميـتوان نتيجه گرفت که اثر ضد استرس جين سينگ از طريق محور هيپوتالاموس هييپوفيز غدد فوق کليوی انجام ميشود.

دیگر موارد : موارد استعمال غير مجاز : فشار خون بالا، عفونت حادو آسم، خون ريزی زياد قاعدگی.

عوارض جانبی : با مقادير معمولی قابل تحمل بوده و فاقد عوارض می باشد با مقادير پيش از حد ميتواند موجب بالا رفتن فشار خون، بی تابی و بی قراری، بی خوابی، اسهال و بثورات جلدی شود.

مقدار مصرف : در صورتيکه دستور ديگری داده نشده باشد، روزی2 بار هر بار 2 کپسول همراه با غذا با کمی مايعات ميل شود.

مصرف در آبستنی و شيردهی : کميسيون E گزارش نموده است که محدوديتی برای مصرف در حين آبستنی و شيردهی وجود ندارد هر چند فارماکوپه گياهی انگليس مصرف آنرا در اين زمان جايز نمی داند. سازمان بهداشت جهانی اشاره نموده است که بی خطر بودن مصرف جين سينگ درحين آبستنی با وجوديکه تراتوژن نمی باشد بخوبی ثابت نشده است.

تداخل با داروهای ديگر : فارماکوپه گياهی انگليس مصرف جين سينگ با ترکيبات محرک مانند مصرف زياد کافئين رامنع نموده است.

بسته بندی : بسته های 30 عددی.

مقاله ای در مودر بی خطر بودن جین سینگ کره ای در بارداری:

در نتیجه گیری این مقاله ذکر شده جین سینگ در بارداری بی خطر است:

Birth Defects Res B Dev Reprod Toxicol. 2010 Feb;89(1):78-85.

Korean red ginseng extract does not cause embryo-fetal death or abnormalities in mice.

Shin S, Jang JY, Park D, Yon JM, Baek IJ, Hwang BY, Nam SY, Yun YW, Kim KY, Joo SS, Kim YB.

College of Veterinary Medicine and Research Institute of Veterinary Medicine, Chungbuk National University, 410 Seongbongro (Gaeshin-dong), Cheongju, Chungbuk 361-763, Korea.

Abstract

BACKGROUND: Ginseng has been used for a long time and is well tolerated in humans. However, recent studies have shown that ginsenosides Rb1, Rg1, and Re exert embryotoxicity in in vitro culture systems. We investigated the effects of Korean red ginseng extract (KRGE) on embryonic implantation and fetal development in mice.

METHODS: Mice were orally administered KRGE (20, 200, or 2,000 mg/kg/day) from 2 weeks before mating to gestational day (GD) 18, and implantation rate, fetal mortality, body weights, as well as external, visceral, and skeletal abnormalities were determined by Caesarean section on GD18. Ginsenosides in KRGE and in the blood of dams were identified and quantified by HPLC analysis.

RESULTS: KRGE did not affect embryonic implantation and mortality as well as fetal body weights up to 2,000 mg/kg/day (approximately 200 times clinical doses), the upper-limit dose recommended by the Korea Food and Drug Administration (KFDA). Although the prevalence of supernumerary ribs increased at the medium dose (200 mg/kg/day), no dose-dependent increases in external, visceral, and skeletal abnormalities were observed. Major ginsenosides such as Rb1, Rg1, and Re were not detected in the blood of dams based on their chromatographic profiles.

CONCLUSIONS: Considerable developmental toxicities of KRGE, even at the upper-limit dose, were not observed in mice. These results might be due to the negligible blood concentrations of ginsenosides in their original forms following oral administration, suggesting that in vitro experiments to assess the effects of ginsenosides on embryotoxicity may not reliably explain the risks of ginsenosides to in vivo embryo-fetal development.

From=== Pubmed

 


 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط حسین محمدنیا  |